ZAKOŃCZENIE ROKU

Rok szkolny 2016/2017 zakończyliśmy 23 czerwca mszą świętą w kościele parafialnym oraz uroczystym apelem w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Barbara Sikora przywitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia wykonanego przez siebie filmu podsumowującego pracę naszej placówki w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Następnie złożyła podziękowania za wsparcie działań szkoły na ręce pana wójta Marka Babula, przedstawicieli naszego patrona oraz Rady Rodziców, która również wyraziła swoją wdzięczność pod adresem wszystkich osób współpracujących z nią, wręczając sponsorom i Gronu Pedagogicznemu pamiątkowe dyplomy.

Następnie gromkimi brawami i książkami zostali nagrodzeni uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce.
Najbardziej aktywni sportowcy- Agnieszka Skowrońska, Brygida Klinik, Mateusz Cieplicki – dostali puchary. Trofeum takie otrzymał także Marcin Ficek za reprezentowanie szkoły w rejonowych konkursach przedmiotowych i uzyskanie tytułu finalisty konkursu przyrodniczego na etapie wojewódzkim.
Trzem osobom, które osiągnęły najwyższą w szkole średnią ocen- Jakubowi Pilipcowi, Marcinowi Fickowi, Jagodzie Czerkies – przedstawiciele straży granicznej podarowali torby pełne cennych prezentów.
Program artystyczny tym razem przygotowała pani Janina Pieczonka z klasą III oraz pani Katarzyna Dudzic-Syty z klasą VI. Marynarska piosenka i scenka w ciekawy sposób przedstawiająca pechowy dzień z życia przeciętnego ucznia bardzo spodobały się widowni.
Po apelu Rada Rodziców poczęstowała wszystkich uczniów ufundowanymi przez siebie lodami. W tym radosnym nastroju rozpoczęliśmy wakacje!

Napisano w Informacje, Szkoła