Palący Temat – Niska Emisja

Dnia 22.04.2016 Światowy Dzień Ziemi ,,Palący Temat - Niska Emisja" W tym dniu wyruszyliśmy w pochodzie ekologicznym po ulicach naszej miejscowości z transparentem i hasłami dotyczącymi ochrony naszego środowiska.
Napisano w