Pożegnanie zimy, powitanie wiosny

Dnia 21.03.2016 r. żegnaliśmy zimę, witaliśmy wiosnę. ,,Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, do ognia Cię wrzucamy, bo wiosnę witamy"
Napisano w