Teatrzyk kukiełkowy

26.06.2015 r. - rada rodziców i rodzice zorganizowali teatrzyk kukiełkowy dla dzieci, było ognisko i różne zabawy na pożegnanie przedszkola.
Napisano w