Zmieniaj nawyki – nie klimat!

Uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym AKTYWNI DLA KLIMATU. Jest on częścią kampanii edukacyjnej pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania akcji społeczno – promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

Do pierwszego etapu konkursu „Aktywni dla klimatu” przystąpiło 473 zespoły. W tym: 161 szkół podstawowych, 186 gimnazjów oraz 126 szkół ponadgimnazjalnych.

Ekozespół zaprezentował się w Urzędzie Gminy na spotkaniu z Wójtem Gminy panem Markiem Babul oraz Radą Gminy Bobrowice. Przeprowadził ankietę wśród mieszkańców wsi na temat oszczędzania energii oraz wykonał ekologiczną mapę gminy Bobrowice.

Drugim etapem będzie przeprowadzenie akcji społeczno- promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla Klimatu”, będącego częścią kampanii edukacyjnej dla klimatu pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”, poświęconej klimatowi i działaniom podejmowanym na rzecz jego ochrony.

W pierwszym etapie „Czas na klimat” przeprowadzono następujące zadania:

  • Budowa i promocja Ekozespołu
  • Metryczka (charakterystyka) gminy
  • Wykonanie ekologicznej mapy gminy
  • Diagnoza klimatyczna gminy- wykorzystanie zasobów energii odnawialnej w naszej okolicy
  • Przeprowadzenie ankiety ekologicznej wśród mieszkańców, jej analiza
  • Moja szkoła dla klimatu- opracowanie zbioru zasad, które sprzyjają ochronie klimatu

Za I etap otrzymaliśmy 57,67pkt. i zajęliśmy 8. miejsce (na 161 zespołów)

Drugi etap- „Ekowspółpraca”

Zadanie polegało na przygotowaniu, promocji i zbiórce elektroodpadów.

Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych ze zbiórką ZSEE oraz podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. To nam się udało. Wśród uczniów, zwłaszcza klasy III, trwała zacięta rywalizacja, kto przyniesie najwięcej elektrośmieci. Wygrał uczeń, którego dziadek dostarczył ponad 1200kg sprzętu. Drugie miejsce zajęła też uczennica klasy 3., której rodzice przywieźli ponad 900kg. Zebraliśmy 10 ton elektrośmieci.

Akcja ta spodobała się mieszkańcom, którzy mogli pozbyć się zbędnych, zalegających sprzętów w piwnicach, szopach i podwórkach.

Była to pierwsza, jak dotąd jedyna taka akcja w naszej miejscowości. Szacujemy, że z informacją o akcji dotarliśmy do 2/3mieszkańców gminy. Czynnie wzięło w niej udział około 100 osób.

Za II etap razem z 5 innymi zespołami otrzymaliśmy maksymalną ilość punktów, tj.40, zajęliśmy 1.miejsce.

Po dwóch etapach w konkursie zajęliśmy 5.miejsce.

Koordynator konkursu- Janina Pieczonka