,,Wolność kocham i rozumiem’’

 

Dnia 10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta na pamiątkę 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy V, VII i VIII recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Wolności jednak nie można rozpatrywać tylko w aspekcie ojczyzny. Spojrzeć na problem należy głębiej. Wolne chcą być nie tylko narody, lecz ludzie. Do szeroko pojętej wolności zaliczamy naszą moralność, często targaną ,,wichrami historii’’, religijną, duchową i twórczą. Zatem należy wsłuchać się w słowa Jana Pawła II, który powiedział:

 „ Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Uroczystości szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości zostały zakończone wspólnym odśpiewaniem  hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11:11.

 

mgr Katarzyna Dudzic- Syty