Miesiąc: Kwiecień 2015

Regulamin pobierania odpłatności za świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe w Dychowie Zarządzanie w sprawie ustalenia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym w Dychowie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Regulamin rekrutacji

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie nr. rachunku 69 9656 0008 0011 2439 2000 0001 Dychów 39 66-627 Bobrowice Regulamin Rady Rodziców oraz Uchwała w sprawie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców dostępne do pobrania na podstronie Rady Rodziców.