Chcieliśmy się podzielić z Państwem informacją o tym, że w szkole i przedszkolu korzystamy z najnowocześniejszych programów wspomagających pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Wprowadziliśmy w tym roku szkolnym technologię do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych, co cieszy i uatrakcyjnia naszym uczniom i dzieciom w przedszkolu  zajęcia specjalistyczne.

Dzięki programowi rządowemu Aktywna Tablica SPE oraz wsparciu gminy Bobrowice udało nam się pozyskać dofinansowanie (43750 zł) na wyposażenie gabinetów terapeutycznych oraz klas.

Pozyskaliśmy m. in. najobszerniejszą i najnowocześniejszą serię programów wspierających terapie, laptopy do szkoły i przedszkola oraz tablicę interaktywną. Korzystamy z nich podczas lekcji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne a także podczas lekcji wychowawczych jak i zajęć z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Dzięki tak profesjonalnemu wyposażeniu działania terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami są teraz ciekawsze, bardziej atrakcyjne oraz efektywne.