Przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin ósmoklasisty,

który sprawdzi Waszą wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole podstawowej.

Życzymy, aby uzyskane wyniki, pozwoliły Wam kontynuować naukę

w wybranej szkole ponadpodstawowej, a tym samym

abyście mogli rozwijać swoją wiedzę i pasje.

Powodzenia!

Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Wasi młodsi koledzy i koleżanki.