W poniedziałek 22 kwietnia włączyliśmy się w akcję związaną z ochroną naszej planety. DZIEŃ ZIEMI rozpoczęliśmy apelem, podczas którego pani Danuta Raczyng, ucząca biologii oraz chemii, powitała Gości z Nadleśnictwa Brzózka oraz przedstawiła plan rywalizacji pomiędzy utworzonymi wcześniej grupami.

W związku ze zbliżającą się rocznicą przystąpienia POLSKI do UNII EUROPEJSKIEJ  uczniowie klasy VI przypomnieli historię Wspólnoty, a także korzyści wynikające z przynależenia do niej.

Zespoły złożone z przedstawicieli klas od I do VIII, noszące nazwy państw europejskich, przystąpiły do wykonywania zadań. Stworzyły plakaty nawołujące do ochrony Ziemi. Kolejne konkurencje wymagały zarówno wiedzy przyrodniczej, jak i sprawności fizycznej.

Wspólna zabawa była okazją do wykazania się różnorodnymi talentami.

Impreza umocniła naszą więź z przyrodą oraz poczucie przynależności do rodziny narodów europejskich.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Janiny Pieczonki, która przygotowała i przeprowadziła jedną z konkurencji oraz ufundowała nagrody za zajęcie drugiego miejsca.