DZIEŃ WIOSNY

DZIEŃ WIOSNY

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Kojarzy nam się z rozkwitającą przyrodą, ze słonecznym oddechem wiatru, z pierwszymi zielonymi pąkami pojawiającymi się na nagich gałęziach. Oto na naszych oczach budzi się do życia cały otaczający nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają pierwsze krokusy.

Ptaki powracają z ciepłych krajów. To znaki  odchodzącej  od nas zimy, z którą żegnamy się każdego roku w sposób symboliczny – topimy lub palimy  Marzanę. Obrzęd niszczenia tj. topienia, palenia czy w inny sposób unicestwiania Marzanny odbywał się dawniej  zazwyczaj w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną Białą, Czarną lub Śmiertną. Pływającej w wodzie kukły nie wolno było dotykać, gdyż mogła od tego, według dawnych wierzeń, uschnąć ręka. Starano się jak najszybciej uciec z miejsca stracenia, nie oglądając się za siebie, gdyż wrzucona do wody Marzanna symbolizująca śmierć, troski i zmartwienia mogła jeszcze mścić się, szkodzić i sprowadzić nieszczęście.  Podobne zwyczaje niszczenia zimy i wprowadzania wiosny znane są także w innych krajach Europy. Później zwyczaj ten przekształcił się w zabawę i w takiej formie przetrwał do naszych czasów.

      Wspólne obchody Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji. Dzień ten był pełen atrakcji i rozpoczął się od  przekazania kluczy od szkoły Samorządowi Uczniowskiemu. W tym dniu w rolę nauczycieli wcielili się uczniowie.  Kolejnym punktem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny była wiosenna prezentacja mody, występy taneczne uczennic z klasy czwartej. Na zakończenie  udaliśmy się na boisko szkolne w celu pożegnania zimy poprzez spalenie Marzanny. Nad przygotowaniem imprezy i przeprowadzeniem jej czuwał Samorząd Uczniowski.