Dzień Życzliwości

21 listopada był dniem wyjątkowym, pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji.

Dzięki współpracy ze świetlicą „Po schodkach” szkoła została udekorowana przysłowiami na temat życzliwości. Natomiast świetlica szkolna przygotowała   „drzewo życzliwości”. Uczniowie od samego rana mogli przyklejać na nim karteczki z pozdrowieniami i miłymi słowami.

Na ścianach szkolnego korytarza zawisły kartki z miłymi słowami, którymi uczniowie mogli obdarowywać siebie nawzajem.

Zorganizowano konkurs plastyczny dla wszystkich klas – wykonanie dowolną techniką plakatu propagującego życzliwe zachowanie.

Wszystkie klasy wykonały piękne prace, które przyczepiono na drzwiach klasowych – trudno było wyłonić najpiękniejszy, dlatego w nagrodę wszyscy otrzymali słodki poczęstunek.

Ponadto uczniowie wyłonili spośród swoich kolegów i koleżanek najżyczliwsze osoby, którym zostały wręczone nagrody i dyplomy.

Klasa I – Lena Tracz

Klasa II – Jagoda Wankowicz umocowano

Klasa III- Sandra Gasowska

Klasa IV – Maciej Piechowiak

Klasa V – Maja Stasiak

Klasa VI – Zofia Murawa

Klasa VII – Aleksandra Sawicz

Klasa VIII – Paulina Bochonos

wszystkim jeszcze raz gratulujemy!!

Mamy nadzieję, że to wydarzenie zachęci do życzliwości każdego dnia.