PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 4 października 2019 roku o godzinie 10:00, w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy I.

Na początku, po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”. Po przywitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor przyszedł czas na przyjęcie najmłodszych uczniów przez brać szkolną. Kilka ciepłych słów skierowanych do pierwszoklasistów odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie klasy drugiej powitali młodszych kolegów recytując wiersz. Nie obyło się również bez serdecznego przywitania przez członków Szkolnego Klubu Europejskiego.