Podziękowania

Dyrekcja wraz z całym teamem szkolnym

serdecznie dziękują

firmie Egaj z Dychowa za ufundowanie na rzecz szkoły

bezdotykowego termometru ściennego.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i hojność.

                                          Iwona Sancewicz