REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Informujemy, że nowe wnioski o przyjęcie dziecka
do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są
od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz załączniki można pobrać w biurze przedszkola lub ze strony internetowej.

Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie http://dychow.edu.pl w zakładce dokumenty.

oraz

Informujemy, że zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są
od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej.

Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie http://dychow.edu.pl w zakładce dokumenty.