Sprzątanie Świata

Dnia 20 września 2019 roku braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Tegoroczną edycję kampanii rozpoczęliśmy pchlim targiem. Pomysł ten od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Dzieci sprzedają za parę złotych niepotrzebne im rzeczy, aby dać drugie życie przedmiotom. W tym roku klasa piąta postanowiła zarobione pieniądze przeznaczyć na wspólny cel- wycieczkę do kina. Potem odbył się apel, na którym uczniowie klasy trzeciej i czwartej zachęcali do sprzątania i segregowania śmieci. Tegoroczne hasło Sprzątania Świata przybliżył nam uczeń klasy siódmej- Dominik Tabisz. Po apelu  wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w teren. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki, w które zaopatrzył nas Urząd Gminy w Bobrowicach. Sprzątaliśmy tereny wokół szkoły, przystanek autobusowy, tereny leśne, boisko wiejskie oraz pobocza drogi w Dychowie. Całego świata nie udało się  nam posprzątać, ale będziemy pamiętać, żeby nie śmiecić i szanować naturalne środowisko.