TAK PRACOWALIŚMY WE WRZEŚNIU

Pierwszego września roku szkolnego 2020/21 powróciliśmy do tradycyjnej, stacjonarnej formy nauczania, oczywiście przestrzegając nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Wymagało to od nas wszystkich zdyscyplinowania, a od pań pracujących w obsłudze – dodatkowej pracy.

 W piątek trzeciego września odbyło się zebranie z Rodzicami, pracę kontynuowała biblioteka, świetlica oraz stołówka szkolna.

 Odpowiednio zaplanowane przerwy i dyżury nauczycieli pozwoliły uniknąć tłumu podczas przerw, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 Udostępniono uczniom pracownię chemiczną dzięki podziałowi rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, dofinansowaniu wyposażenia w pomoce niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 W nawiązaniu do akcji ,,Sprzątanie świata” dyskutowaliśmy, nie tylko na lekcjach przyrody, nad przyczynami zanieczyszczenia środowiska i sposobami rozwiązania tych problemów. Dla klas 1-8 ogłoszono również konkursy ekologiczne z nagrodami.

 Na lekcjach języka niemieckiego w klasach I-VIII pojawił się motyw nauki języków obcych jako środka do lepszego porozumienia między ludźmi oraz jako element wymaganego obecnie wykształcenia, oczywiście w nawiązaniu do Europejskiego Dnia Języków.

 Nie zapomnieliśmy także o Dniu Chłopaka, składając pracującym w szkole Panom oraz wszystkim Uczniom najlepsze życzenia.