TAK UCZCILIŚMY POLSKIE ŚWIĘTO NARODOWE

 Przygotowania do tegorocznych obchodów święta 11 listopada rozpoczęliśmy na długo przed tą datą. Nauczycielka historii, pani Agnieszka Tyszkiewicz-Buchingier, pracowała z klasą VI, w której prowadzi wychowawstwo, nad programem artystycznym ukazującym okoliczności powstania pieśni patriotycznych i popularnych żołnierskich piosenek. Wypożyczyła także ciekawe eksponaty muzealne. Posłużyły one jako elementy scenografii.

 Cała szkolna społeczność spotkała się 8.11.2019 roku w sali gimnastycznej. Każda klasa zaśpiewała jedną piosenkę związaną z XX-wieczną historią Polski. Śpiew ćwiczony był podczas lekcji muzyki oraz w czasie godzin z wychowawcą. Uczennice i uczniowie wykonali także biało-czerwone kotyliony i flagi. Wzbogacili swoje występy również elementami ruchu scenicznego, symbolicznymi kwiatami i napisem: ,,Niepodległość”. 

 Szczególnie uroczyście zabrzmiał w tym dniu ,,Mazurek Dąbrowskiego”, ,,Rota” oraz nasz szkolny hymn o patronie – Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Na gorące brawa zasłużył Szymon Straszkiewicz, który solo zaśpiewał ,,Bogurodzicę” oraz Sabina Mucha i Mateusz Hołownia, którzy zaprezentowali indywidualnie zwrotki pieśni  Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Mury”.

 Na zakończenie apelu ponownie rozległy się gromkie brawa oraz słowa podziękowania ze strony głównej organizatorki imprezy. Pani dyrektor, Iwona Sancewicz również podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego wydarzenia.

 O godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy  hymn narodowy, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji.  

 Zgodnie z tradycją naszej placówki listopadową uroczystość zaprezentowaliśmy także szerszej publiczności. Miało to miejsce we wtorek 12.11.2019 roku.

 Na imienne zaproszenia odpowiedzieli przedstawiciele lokalnych władz oraz instytucji od lat z nami współpracujących. Honorowymi gośćmi były Osoby pamiętające czasy II wojny światowej, uczestnicy wrześniowej akcji ,,PRZERWANY MARSZ”. Obecni byli również  Rodzice, którzy otrzymali zaproszenia od swoich dzieci.

 Był to wieczór pełen artystycznych przeżyć, autentycznych wzruszeń i podziękowań. Towarzyszyła im refleksja o wielkiej wartości pokoju, wolności i demokracji.