Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dnia 14 lutego 2019 roku odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 18 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurs przeprowadzony został w formie testu. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie: Jakub Leśko- prezes OSP w Bobrowicach, Joanna Leśko- wychowawca świetlicy w naszej szkole oraz Katarzyna Madej – inspektor do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP.

Do etapu gminnego zakwalifikowali się: Oliwia Madej, Julia Sieniawska, Patrycja Łukasiewicz i Wiktor Stelmaszuk. Gratulujemy!! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy kubek i długopis z logo Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.