WARSZTATY Z PANIĄ PSYCHOLOG

 Do listy groźnych uzależnień dołączył w ostatnich latach Internet, który ,,wciąga” coraz więcej ludzi. Potrafi być bardzo  niebezpieczny! Uzależnienie od sieci internetowej wśród dzieci i nastolatków wynika niekiedy także  z zaniedbań ze strony rodziców. Kupują oni  komputer i są szczęśliwi, że dziecko pozostaje w domu, nie podlega wpływom  złego towarzystwa, nie pije alkoholu i nie popada w inne nałogi. Nie zauważają symptomów uzależnienia, nie kontrolują sposobu korzystania z nowoczesnych środków komunikowania się.

 Świadomi istnienia potencjalnych zagrożeń, jakim mogą ulec młode osoby, zaprosiliśmy panią psycholog do przeprowadzenia odpowiednich zajęć. Ósmego października odbyły się warsztaty dla uczniów klas I- III na temat „Profilaktyka uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych”, a dla uczniów klas IV- VIII – pod hasłem: „Uzależnienia od Internetu. Papierosy? Alkohol? Nie warto!”.

 Wspólne działania szkoły i środowiska rodzinnego uczniów mogą uchronić ich przed nałogami. Rodzice powinni uczyć swoje pociechy racjonalnego korzystania z komputera. W dzisiejszych czasach życie bez niego jest praktycznie niemożliwe, ale trzeba znajdować czas także na naukę, zabawę, ruch na świeżym powietrzu, pomoc w gospodarstwie domowym, hobby i kontakty z rodziną oraz znajomymi.

O godz. 16.00 pani psycholog przeprowadziła również warsztaty dla chętnych rodziców. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące uzależnień od komputera.