WYJĄTKOWE LEKCJE PRZYRODY

Nasi piątoklasiści i szóstoklasiści wyruszyli w środę 23.10.2019 roku na wycieczkę do Jezior Wysokich. Tam w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej wzięli udział w kilkugodzinnej lekcji biologii. Zwiedzali ogród dendrologiczny, podziwiając ciekawe okazy drzew iglastych i liściastych oraz  potomków najstarszych polskich dębów. Słuchali ciekawych opowieści pracownika tego ośrodka również podczas spaceru po lesie. Mieli i okazję do wykazania się wiedzą na temat zasad zachowania się w tym miejscu korzystania z jego zasobów, a także do zdobycia nowych wiadomości z tego zakresu. Zbierali materiał do swoich prac, w których zaprezentują liście naszych rodzimych drzew.

 Wspięcie się na czterdziestometrową wieżę, służącą leśnikom do walki z pożarami lasów, było dodatkową atrakcją. Niestety, utrzymująca się jesienna mgła nie pozwoliła na podziwianie widoków.  

 Nic natomiast nie stanęło na przeszkodzie, aby uczniowie w salach ośrodka obejrzeli różne gatunki drzew, substancje produkowane z wykorzystaniem żywicy, okazy zwierząt, minerały, rodzaje gleby, odciski zwierząt z minionych epok geologicznych. Dzięki nowoczesnej technice słuchali odgłosów zwierząt i podziwiali piękno przyrody. Obserwowali, jak drzewo rośnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

 Ruch na świeżym powietrzu zaostrzył wszystkim apetyt, dlatego ze smakiem zjedli kiełbaski upieczone nad ogniskiem.

 Dziękujemy pani Danucie Raczyng za zorganizowanie wycieczki, a paniom: Elżbiecie Miś oraz Dorocie Szyndrowskiej-Czerkies za sprawowanie opieki nad jej uczestnikami.

  Klasy I-IV odbyły podobną wyprawę w piątek 25.10.2019 roku. Jej celem była ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Dzikowie.

 Uczniowie miło i pożytecznie spędzili czas, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą, a także popisując się tą już posiadaną. Zuzia Łabędzka zwyciężyła w konkursie polegającym na rozpoznawaniu gatunków drzew.    

 Inicjatorką wycieczki była pani Janina Pieczonka, a w jej organizacji wspierały ją wychowawczynie klasy II oraz I – pani Barbara Lubińska i pani Monika Wąchała.

Dziękujemy również Panom leśnikom – Andrzejowi Nowackiemu i Pawłowi Mrowińskiemu za ciekawe lekcje na ścieżkach przyrodniczych w Dzikowie i Jeziorach Wysokich.