KOLEJNY ROK SZKOLNY ZA NAMI…
W piątek 21 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024.
O godzinie ósmej mogliśmy wziąć udział we mszy świętej.
Apel rozpoczęliśmy godzinę później. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu i przekazaniu sztandaru szkoły przyszedł czas na rozdanie świadectw. Zuzanna Łabędzka, która osiągnęła najlepszą średnią ocen spośród tegorocznych absolwentów, odebrała nagrodę z rąk wójta Gminy Bobrowice-pana Wojciecha Wąchały
Nasi patroni ufundowali nagrodę za najwyższą średnią w szkole. Trafiła ona do dwóch szóstoklasistek: Jagody Wankowicz i Laury Wiśniewskiej.
Nadleśnictwo Brzózka przekazało nagrody dla młodych ekologów, troszczących się na co dzień o zieleń wokół nas:
Osoby reprezentujące naszą placówkę na zewnątrz otrzymały dyplomy  i kubki ufundowane przez Radę Rodziców.
Podziękowania popłynęły pod adresem Rodziców absolwentów, Nauczycieli i pani Dyrektor Iwony Sancewicz, której pani sołtys Janina Łukaszewicz wręczyła bukiet kwiatów.
Docenione zostało również zaangażowanie bardzo wielu osób wspierających szkołę w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,    w tym fundatora kolejnej ławki absolwenta – pana Przemysława Wąchały.
DZIĘKUJEMY LICZNYM PRZYJACIOŁOM NASZEJ SZKOŁY
ZA UPOMINKI ORAZ SŁOWA PODKREŚLAJĄCE
WARTOŚĆ WIEDZY I WYKSZTAŁCENIA!
Na program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawcy, pana Wojciecha Łukaszewicza, złożyły się Jego przemyślenia i  wspomnienia ósmoklasistów, podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły oraz wspaniały taniec.
Ósmoklasisści zakończyli kolejny etap swojej kosmicznej podróży, co pokazali na wykonanej przez siebie dekoracji. Po wakacyjnej przerwie rozpoczną kolejny, podobnie jak ich młodsze koleżanki      i koledzy.
Wszystkim życzymy odkrywania nowych przestrzeni i bezpiecznego lądowania we wrześniu!
DO ZOBACZENIA!