Konkurs matematyczny “Archimedes” odbył się 7 listopada.

Przystąpili  do niego uczniowie z klas od III do VIII. Klasa IV i VII przystąpiła w 100%.

Uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań w ciągu 45 minut.

Wcześniej każdy uczeń musiał wpłacić 10 złoty za udział i na nagrody. Po zakończeniu konkursu prace wszystkich uczniów zostały wysłane na wskazany adres organizatora z dowodem wpłaty za udział w konkursie. Konkurs odbył się według regulaminu. Teraz czekamy na wyniki.

Dorota Kwapisiewicz