UCZCILIŚMY MAJOWE ŚWIĘTA

W tym roku szkolnym przygotowanie apelu z okazji majowych świąt przypadło w udziale klasom młodszym oraz klasie VII.
Wychowawczynie, panie: Barbara Lubińska, Katarzyna Polanica, Monika Wąchała oraz Elżbieta Hoppen, przygotowały bardzo ciekawe przedstawienie. Młodzi artyści poprzez śpiew, grę na instrumentach muzycznych, recytacje, odgrywane scenki oraz ruch sceniczny nakreślili tło historyczne pamiętnych majowych dat. Szczególną uwagę poświęcili rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kolejnym wyrazem patriotyzmu był krakowiak zaprezentowany przez uczennice i uczniów klas I-III, w ubraniach nawiązujących do stroju ludowego.

Przedstawienie dla środowiska lokalnego odbyło się w czwartek 25 kwietnia. Przybyli na nie zaproszeni goście: Wójt Gminy Bobrowice – Wojciech Wąchała, Radni, Przewodnicząca Rady Rodziców  oraz Rodzice występujących osób, a także inni mieszkańcy Dychowa. Przynieśli ze sobą  poczęstunek,  za który serdecznie dziękujemy.

Dla szkolnej społeczności występ  został powtórzony następnego dnia. I tym razem został nagrodzony gromkimi brawami.