W czwartek 10 listopada mogliśmy ponownie  dać wyraz naszemu patriotyzmowi dzięki uczestnictwu w uroczystym apelu. Został on zorganizowany przez klasę VI i VII, w których wychowawstwo prowadzą pani Elżbieta Hoppen oraz Wojciech Łukaszewicz.

Ciekawą oprawę muzyczną przygotowała pani Monika Wąchała, prezentując również występy uzdolnionych muzycznie przedstawicieli klasy IV i V. Patriotyczną piosenkę zaprezentowały także klasy I-III.  Publiczność włączała się do śpiewania znanych żołnierskich pieśni, których teksty przypomniano dzięki użyciu projektora. Nie mogło zabraknąć zarówno przypomnienia tła historycznego, związanego  z utratą i odzyskaniem niepodległości przez Polskę, jak i recytacji patriotycznych wierszy. Piękna interpretacja tekstów była zasługą pani Katarzyny Dudzic-Syty.

Dekoracja – dzieło pani Małgorzaty Adamczyk – podkreślała podniosły charakter tego wydarzenia. Podobnie jak galowy strój wszystkich zebranych, upiększony kotylionami w naszych barwach narodowych.

Słowa podziękowani wypowiedziane przez panią dyrektor, Iwonę Sancewicz, oraz gromnie brawa publiczności świadczyły o tym,  że obejrzane przedstawienie wszystkim bardzo się spodobało.

Uczeń klasy VII, pochodzący z Ukrainy Vladyslav Starushuk, otrzymał upominek z rąk pani Dyrektor za zwycięstwo w konkursie  plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Wojskowe w Drzonowie z okazji święta narodowego.

O godzinie 11:11 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu”, udowadniając i tym razem swoją postawą, jak ważną sprawą jest dla nas wolna Ojczyzna.

Zgodnie z tradycją naszej placówki uroczystość została zaprezentowana ponownie szerszej publiczności  – przedstawicielom lokalnych władz oraz mieszkańcom Dychowa –  we wtorek 15.11.2022 roku