Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz do Przedszkola Samorządowego w Dychowie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem Dychów 39, 66-627 Bobrowice.

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej składają rodzice ucznia, który jest zameldowany i mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie, a wniosek składają rodzice ucznia spoza obwodu.

Wnioski do przedszkola samorządowego należy składać w przedszkolu pod adresem Dychów 47, 66-627 Bobrowice.

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r., do godziny 15.00.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły oraz przedszkole:

tel. sekretariat szkoły – 68 3831122 wew. 21

tel. przedszkole – 68 3831125

tel. Dyrektor ZSS w Dychowie – 68 3831122 wew. 22

 

Harmonogram rekrutacji:

REKRUTACJA –> INFORMACJE

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA –> DOKUMENTY DO POBRANIA