Mikołaj Kopernik był astronomem. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – stworzył rzeczywisty model Układu Słonecznego. To wie każdy. Tymczasem Kopernik miał szerokie zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, a odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy pomagały w dokonywaniu ważnych odkryć

Z tej okazji w naszej szkole przygotowaliśmy informacje na temat Mikołaja Kopernika. W zadanie byli zaangażowani uczniowie klas V- VIII. Każdy miał swój pomysł. Pracowaliśmy metodą projektu. Każda grupa uczniów zajmowała się przydzielonym zadaniem. Wspólnie stworzyliśmy ciekawe prace o Mikołaju Koperniku.  Koleżanka z klasy VI Yarosława namalowała portret astronoma.  Podsumowaniem naszego zadania była prezentacja na lekcji geografii, potem były quizy, zagadki o M. Koperniku oraz piosenka i malowanki. Byliśmy dumni z wykonanego zadania i dlatego postanowiliśmy je zaprezentować naszym młodszym kolegom i koleżankom. Dzięki wzajemnej współpracy zdobyliśmy wiedzę i całkiem dobrze ze sobą współpracowaliśmy.