Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50 latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych w związku z tym klasa VI wraz ze swoją wychowawczynią – panią Elżbietą Hoppen, bierze udział w akcji ,,Sadzimy Sad”. Fundusze potrzebne na zakup sadzonek zebrała dzięki sprzedaży służących zdrowiu przekąsek. Dnia 21 marca wraz z panią sołtys Janiną Łukaszewicz i rodzicami klasy VI udało się zasadzić nasze drzewka. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew owocowych starych odmian oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.