W pierwszy piątek października najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej w Dychowie stali się jej pełnoprawnymi uczniami. Podczas uroczystego apelu obiecali, że będą starać się o jak najlepsze wypełnianie uczniowskich obowiązków, a także  o wzorowe zachowanie w każdej sytuacji. W ten sposób staną się w przyszłości wartościowymi obywatelami naszej Ojczyzny. Pani dyrektor, Iwona Sancewicz, dokonała pasowania na ucznia klasy I, życząc wielu sukcesów i wręczając upominki.

Pani Monika Wąchała, wychowawczyni klasy I, przygotowała z dziećmi ciekawy program artystyczny. Po jego obejrzeniu nikt z obecnych na sali osób nie miał wątpliwości, że uczennice i uczniowie tego zespołu klasowego mogą zostać przyjęci do szkolnego grona.

Bardzo ucieszyliśmy się z przybycia PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY, którzy składali pierwszoklasistom najlepsze życzenia i przekazywali im liczne prezenty. Swoją  obecnością zaszczycili nas: wójt gminy Bobrowice – pan Wojciech Wąchała, sekretarz gminy – pani Beata Wasyłyk-Sosnowska, przewodniczący Rady Gminy pan – Łukasz Kamerduła, starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej – Maciej Walczak, młodszy chorąży sztabowy Straży Granicznej – Mariusz Kasprzak, nadleśniczy – Żebrowski Mirosław, sołtys – pani Janina Łukaszewicz, ksiądz proboszcz –  Marek Kowal, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – pan Wojciech Brodziński, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Katarzyna Murawa oraz panie reprezentujące Elektrownię Wodną w Dychowie: pani Iwona Mielnik i Emilia Grabowska.

Starsze klasy powitały I klasę miłymi słowami oraz kwiatami.

Takie spotkania SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI bardzo ją integrują, motywują do dalszej pracy.