Dnia 24 maja 2024r. z Okazji Tygodnia Bibliotek, szkołę w Dychowie odwiedził pisarz,  dziennikarz  i  wydawca  Krzysztof Koziołek, który urodził się i mieszka w Zielonej Górze. Uczestnikami spotkania  pt. :  POGROMCY FAKE NEWSÓW  byli uczniowie klas V – VIII. Poruszony został temat weryfikowania informacji i czujności na próby manipulowania różnych grup odbiorców.

Poprzez doskonały kontakt z młodymi ludźmi   sprawił, że spotkanie było pełne emocji i odbyło się w fantastycznej atmosferze. Wszyscy się dobrze bawili, na nudę zabrakło czasu i miejsca. Prowadzący zwracał uwagę na poprawność językową i ortograficzną oraz kulturę językową wypowiedzi.  Podczas spotkania Pan Koziołek próbował uzmysłowić uczestnikom spotkania, że musimy być czujni, poruszając się w świecie wirtualnym. Uczestnicy warsztatów  przekonują się,            że wiele informacji wokół nas jest zmanipulowanych. Dowiedzieli się o różnicach między manipulacją  „przypadkową” a klasycznym fake’m, czyli manipulacją na „zamówienie”. W trakcie spotkania uczniowie uświadomili  sobie, jak istotna jest umiejętność właściwego pozyskiwania i weryfikowania informacji.

Myślę, że w najbliższej przyszłości zaprosimy jeszcze Krzysztofa Koziołka na spotkanie , gdyż zasługuje na miano interesującego wydarzenia kulturalnego. Zachęcamy do lektury książek pana Koziołka, które znajdują się w Filii Bibliotecznej w Dychowie.