Dnia 10 maja 2022r. o godz. 11.30 w sali gimnastycznej w Dychowie  z okazji

Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie z podróżnikiem i zarazem autorem

książki „Bike’owa  podróż rowerem , z Sydney  do Szczecina” Danielem Kocuj.

Na spotkanie przyszli uczniowie z  klas IV- VIII. Podróżnik w ciekawy i

nietuzinkowy sposób opowiedział o swojej egzotycznej przygodzie.

Zainteresował uczniów  barwną opowieścią o brawurowej podróży

rowerowej  przez Australię i szereg egzotycznych krajów Azji Południowo-

Wschodniej, która trwała blisko 4 lata. Opowieść wzbogacił szeregiem zdjęć

ilustrujących przemierzane krainy i napotkanych ludzi. Odsłonił tylko 1,5 roku

swojej podróży, jednocześnie zachęcając młodzież do przeczytania swojej

książki, którą można wypożyczyć w  Bibliotece  w Dychowie . Na zakończenie

spotkania młodzież  miała  dużo pytań do pana Daniela  o szczegóły  wyprawy,

na które ciekawie odpowiadał.

Sponsorem spotkania jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach.