Rada Rodziców

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE

informujemy, że wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 20 zł od rodziny, zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/17 z dnia 14.09.2017

Ww. wpłaty można dokonywać:

  1. W PRZEDSZKOLU u Pani Małgorzaty OZGA
  2. W SZKOLE u wychowawcy Klasy
  3. W TERENIE u Skarbnika RR Pani Darii WASZCZUK

PS. Drodzy rodzice, opiekunowie – macie pytania, wątpliwości, pomysły, propozycje – Czekamy na wasze głosy: rrdychow2016@wp.pl

KONTO RADY RODZICÓW DYCHÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie

nr. rachunku
69 9656 0008 0011 2439 2000 0001
Dychów 39
66-627 Bobrowice