Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

L.P. NAZWA ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY
1 Zajęcia wyrównywania wiedzy z j. polskiego środa
1140
Katarzyna
Dudzic- Syty
2 Zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki środa
1140
Elżbieta Hoppen
3 Zajęcia przygotowujące do
egzaminu ósmoklasisty
piątek
1235
K. Dudzic-Syty
E. Hoppen
D. Czerkies
4 Szkolny Klub Europejski 
“Gwiazdki”
w/g planu działań D. Szyndrowska-Czerkies
5 Mega Misja środa 1235 J. Pieczonka
6 Zajęcia taneczne wtorek
1235
 
7 Kółko teatralne środa 1235 K. Dudzic-Syty  
8 Zajęcia sportowe
UKS Energetyk
czwartek J. Ostojski
9 Zajęcia rewalidacje środa 1140 I. Sancewicz
10 Zajęcia wyrównywania wiedzy z j. niemieckiego piątek
1235
D. Szyndrowska-Czerkies
11 Zajęcia artystyczne wtorek
1235
I. Sancewicz