Nasz Uczeń – Szymon Kozłowski z klasy VII otrzymał stypendium “Lubuskie Talenty”!
Jesteśmy dumni, gratulujemy sukcesu Szymonowi, ale także Nauczycielom oraz Rodzicom ucznia.
Szymon znalazł się w gronie najzdolniejszych uczniów z całego województwa lubuskiego! Teraz cały rok szkolny będzie realizował specjalny Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego, będzie wykonywał dodatkowe zadania, które pomogą mu rozwijać się jeszcze bardziej.
Zachęcamy wszystkich do rozwoju, do próbowania swoich sił w różnych dodatkowych projektach, stypendiach, dodatkowych działaniach. Chcieć to móc!
W naszej szkole psycholog szkolny wspiera w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapraszamy do kontaktu.
Poniżej kilka słów od Szymona:
Szymon, jakie są Twoje plany na ten rok szkolny?
              Sz: Uczyć się jak najlepiej, realizować dodatkowe zadania wynikające ze stypendium
Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć innym uczniom?
              Sz: Że warto się starać!:)
 
Ogromne gratulacje!