„Czym powitać cię wiosenko”

Dnia 21.04.2015r dzieci 3-4 letnie przedstawiły rodzicom program artystyczny pt,, Czym powitać cię wiosenko"