Zabawy na śniegu

Gdy spadł pierwszy śnieg bawiliśmy się na śniegu.