Kadra

Dyrektor szkoły Iwona Sancewicz –  geografia

Barbara Sikora – język polski

Katarzyna Dudzic – Syty – język polski, WOS

Dorota Szyndrowska – Czerkies – język niemiecki

Dorota Kwapisiewicz – matematyka

Janina Pieczonka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, informatyka

Barbara Lubińska – edukacja wczesnoszkolna

Monika Wąchała – edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Kocan – wychowawca świetlicy, muzyka

Agnieszka Tyszkiewicz – Buchingier –  historia, zajęcia specjalistyczne

Danuta Raczyng – biologia, chemia

Małgorzata Adamczyk – fizyka, plastyka, technika

Elżbieta Miś – wychowanie fizyczne, WDŻ

Joanna Obara – wychowanie fizyczne

Agata Aleksandrowicz – edukacja dla bezpieczeństwa EDB

Łukasz Cwojdziński – język angielski, informatyka

Patryk Kaczor – katecheza

Magdalena Frydryszek – logopeda

Joanna Korba – psycholog

Teresa Wąsicka – edukacja przedszkolna, katecheza

Małgorzata Orzeszko-Deszcz – edukacja przedszkolna

Joanna Leśko – edukacja przedszkolna

Początek formularza