Kadra

Barbara Sikora, Dyrektor, Język Polski

Katarzyna Dudzic – Syty, Język Polski

Dorota Szyndrowska – Czerkies, Język Niemiecki

Patryk Kaczor, Katecheza

Elżbieta Miś,Wychowanie Fizyczne

Joanna Obara, Wychowanie Fizyczne

Janina Pieczonka, Przyroda, Edukacja Wczesnoszkolna

Barbara Lubińska,Edukacja Wczesnoszkolna

Elżbieta Hoppen, Matematyka, Zajęcia komputerowe

Iwona Sancewicz, Edukacja Wczesnoszkolna, Geografia

Jolanta Kocan, Muzyka

Agnieszka Tyszkiewicz – Buchingier, Wychowawca Świetlicy, Historia i Społeczeństwo

Łukasz Cwojdziński – Język Angielski, Informatyka

Danuta Raczyng- Biologia, Chemia

Małgorzata Adamczyk- Fizyka, Plastyka, Technika

Teresa Wąsicka, Edukacja Przedszkolna, Katecheza

Małgorzata Orzeszko-Deszcz, Edukacja Przedszkolna

Katarzyna Polanica, Edukacja Przedszkolna

Magdalena Frydryszek, Logopeda