Kalendarz roku szkolnego

                     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego                    03.09.2018

Zimowa przerwa świąteczna                    22 – 31 grudnia 2018

 Ferie zimowe                                               14 – 27 stycznia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna               18 – 23 kwietnia 2019


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     21 czerwca 2019  r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

02.11.2018

02.01.2019

15-17. 04.02019 Egzamin ósmoklasisty

02.05.2019