Test Kompetencji Trzecioklasisty.
Uczniowie klasy III w dniach 7 – 8 maja pisali Ogólnopolski Sprawdzian
Kompetencji Trzecioklasisty.
Celem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów jest
przeprowadzenie badań wybranych umiejętności i postaw uczniów kończących

I etap edukacji szkolnej.

Badanie umiejętności uczniów kończących klasę trzecią opiera się na  testach
z języka polskiego i matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie
umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na
zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie
się dodatkowymi umiejętnościami. Sprawdzian przebiega według ustalonej
procedury.