Nasi uczniowie wystąpili na gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym z 10 czerwca na stadionie w Dychowie.
Śpiew z muzycznie uzdolnioną grupą dziewcząt przygotowała pani Monika Wąchała. Taniec zaprezentowała klasa II. Było to zasługą wychowawczyni – pani Barbary Lubińskiej.