Nasi wychowankowie mieli okazję uczestniczyć 9 listopada  w warsztatach pod hasłem : ,,Dobrostan psychiczny uczniów. Przeprowadziła je w dwóch grupach wiekowych przedstawicielka Centrum Profilaktyki i Reedukacji ,,Atelier z Krakowa.