Dnia 14.09.2022r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach
zorganizował wyjazd do stolicy. Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkoły
w Bobrowicach, dzięki zaproszeniu Pani Poseł Katarzyny Osos, mieli możliwość zwiedzenia
Sejmu RP.
Wyprawa do Warszawy rozpoczęła się wczesnym rankiem. Czekała nas bardzo
długa podróż autokarem. Po dojechaniu na miejsce uczniowie mieli okazję przekonać się,
że wejście do budynku Sejmu nie jest takie proste. Po załatwieniu niezbędnych formalności
zostaliśmy serdecznie przywitani przez Panią Poseł , która zaopiekowała się nami podczas
naszego pobytu. Przed wejściem do budynku zostaliśmy wylegitymowani i musieliśmy
przejść przez specjalne bramki, gdzie każdy został sprawdzony. Nie mogliśmy też zabrać ze
sobą telefonów, gdyż w tym dniu odbywały się obrady.
Trasę zwiedzania rozpoczęliśmy w Centrum dla Zwiedzających, potem przeszliśmy
podziemnym korytarzem, gdzie prezentowana jest wystawa dotycząca sejmowania
w okresie I Rzeczypospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków
sejmowych. Pan przewodnik opowiedział nam co znajduje się w każdym z budynków
i zdradził, że każdy z nich połączony jest podziemnym korytarzem. Następnie udaliśmy się
do Sali Posiedzeń Sejmu. Musieliśmy zachowywać się cicho, gdyż w trakcie naszego
zwiedzania trwały obrady. Sala zrobiła na nas ogromne wrażenie. Mieliśmy okazję na żywo
zobaczyć, gdzie zapadają ważne uchwały i decyzje. Przewodnik wskazał nam gdzie zajmują
miejsca posłowie, gdzie znajduje się fotel Marszałka Sejmu, Prezydenta. Mieliśmy też
możliwość zobaczenia posłów, których do tej pory oglądaliśmy w telewizji.
Gdy obserwowaliśmy obrady spotkała nas miła niespodzianka. Pan Poseł Włodzimierz
Czażasty, który prowadził w tym dniu obrady Sejmu pozdrowił nas serdecznie. Następnie
udaliśmy się do holu głównego, gdzie znajduje się tablica ku czci posłów poległych w czasie
II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca posłów i senatorów tragicznie zmarłych
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.
Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia na parlamentarnym korytarzu i schodach,
gdzie dziennikarze czekają na polityków, aby zrobić z nimi wywiad. Odwiedziliśmy również
miejsce spożywania posiłków przez polityków. Tam czekał na nas pyszny obiad oraz deser.
Pełni wrażeń opuściliśmy Gmach Parlamentu i udaliśmy się pod pomnik Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Tu zrobiliśmy sobie również pamiątkowe
zdjęcia i udaliśmy się w podróż powrotną do domu.
Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tego typu inicjatywie wyjazdu
edukacyjnego. Dzięki niemu mieliśmy możliwość zapoznania się z ważną instytucją życia
społecznego, którą najczęściej widywaliśmy na ekranie telewizora.