Dobiegł końca kolejny wyjątkowy rok szkolny, w trakcie którego, w związku trwająca nadal pandemią, nauczanie przybierało różne formy. Dzięki dobrej współpracy wszystkich osób tworzących naszą szkolną społeczność udało się pokonać pojawiające się trudności organizacyjne i techniczne.

Apel kończący naukę odbył się na szkolnym podwórku w piątek 25 czerwca 2021 roku. Najpierw świadectwa odebrały klasy I- V. Potem ósmoklasiści pożegnali się ze szkołą w obecności klasy VI i VII. Pani dyrektor Iwona Sancewicz powitała zgromadzone osoby. Następnie przekazała Nagrodę Wójta Gminy Bobrowice, pana Wojciecha Wąchały. Otrzymały ją dwie uczennice: Julia Sieniawska i Maja Zielińska za osiągnięcie jednakowej najwyższej średniej ocen. Tegoroczni absolwenci przedstawili krótki z konieczności program artystyczny, przygotowany wspólnie z wychowawczynią, panią Dorotą Szyndrowską- Czerkies. Wspominali miniony czas oraz podziękowali w żartobliwy sposób Nauczycielom oraz niepedagogicznym Pracownikom szkoły za Ich pracę i życzliwość. W szczególny sposób pożegnali panią Janinę Pieczonka, która także opuszcza mury naszej szkoły, w związku z przejściem na emeryturę. Zaprezentowali również zmontowany przez siebie film, ukazujący zabawne sytuacje z życia klasy.

 

Nasze uczennice i uczniowie zostali nagrodzeni za sukcesy, jakie odnieśli w ciągu kończącego się roku szkolnego. Rozdano świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za udział w konkursach artystycznych oraz dyplomy za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, także w minionych latach. Należy wspomnieć o bardzo udanym występie pierwszoklasistki Dagmary Dziemidowicz oraz Jagody Wankowicz z III klasy, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu Konkursu Recytatorskiego, mającego miejsce w Gubinie.

Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice dziewięciu tegorocznych absolwentów. Zostały złożone podziękowania na ręce Pań aktywnie działających w Radzie Rodziców, które zajęły się również przydzieleniem nagród książkowych oraz zakupieniem bonów dla wyróżniających się uczniów z klasy VII i VIII.

WSZYSCY ZASŁUŻYLIŚMY NA GRATULACJE ORAZ NA WAKACYJNY WYPOCZYNEK!