Dnia 10 listopada 2022r. w klasie II SP w Dychowie, odbyła się lekcja biblioteczna i warsztaty poświecone 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane wspólnie przez Filię Biblioteczną w Dychowie i wychowawcę kl. II panią Basię Lubińską.

Dzieci obejrzały film edukacyjny, z którego dowiedziały się, ze był czas w dziejach naszego kraju, gdy Polski nie było na mapie politycznej Europy. Czas ten nazywamy zaborami. Zaborcy, tj. : Prusy, Austria i Rosja podzielili się terytorium naszego kraju i Polska zniknęła z mapy na okres 123 lat. Był to trudny czas dla Polaków. Nie było polskiego rządu, wojska ani stolicy. Nie wolno było używać flagi ani godła Polski.  Za używanie języka polskiego i czytanie polskich książek dzieci były karane a dorośli trafiali do więzienia.  Wielu Polaków, żeby chronić się przed prześladowaniami musiało wyjechać za granicę, czyli emigrować. Chociaż Polski nie było na mapach Europy, pozostała w sercach rodaków, którzy walczyli o jej niepodległość w powstaniach. Polacy wciąż czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Polski generał, Jan Henryk Dąbrowski zorganizował we Włoszech, Legiony Polskie, które walczyły   u boku Napoleona. Wtedy powstała pieśń, zwana Mazurkiem  Dąbrowskiego. Tekst napisał Józef Wybicki. Pieśń ta podtrzymywała na duchu oddziały żołnierzy. Państwa zaborcze pokłóciły się i zaczęły ze sobą walczyć. Wybuchła I wojna światowa. Dopiero po jej zakończeniu, w listopadzie 1918 Polska odzyskała niepodległość. Nasza ojczyzna stała się wolna i niezależna, a to dzięki pomocy Legionów Polskich.  Dowódcą i twórcą najsłynniejszej z nich, czyli I Brygady, był Józef Piłsudski. Walczył on o wolność Polski, stanął na czele odrodzonego państwa i został I marszałkiem Polski.

Po takiej porcji wiadomości o historii Polski, dzieci samodzielnie wykonały plakat z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości oraz kotylion ph. Jestem Polakiem, który  dumnie przypięły do piersi. Mam nadzieję, że te zajęcia pomogły dzieciom zrozumieć,  co to znaczy być patriotom i jak ważny jest fakt, że żyjemy w wolnym kraju.