Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do Przedszkola Samorządowego w Dychowie oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego