KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

L.P. Rodzaj zajęć Dzień Godzina Prowadzący
1 Szachy piątek 5 lekcja W. Łukasiewicz
2 Kółko plastyczno-techniczne piątek 7 lekcja M. Adamczyk
3 SKE „Gwiazdki” środa

wtorek

8 lekcja

6 lekcja

D. Szyndrowska- Czerkies
4 Zajęcia czytelnicze piątek 4 lekcja K. Polanica
5 Kółko artystyczne dla klas I-III czwartek 6 lekcja M. Wąchała
6 SPORT KLUB piątek 6 lekcja H. Łabędzka