od 1 września 2021 roku 

 

PONIEDZIAŁEK

Klasa  I Klasa  II Klasa  III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W INFORMATYKA J.NIEMIECKI HISTORIA BIOLOGIA J.POLSKI
2 E-W E-W E-W J.NIEMIECKI TECHNIKA BIOLOGIA MATEMATYKA J.POLSKI
3 E-W E-W E-W MATEMATYKA J.POLSKI GODZ.WYCH. J.NIEMIECKI BIOLOGIA
4 E-W E-W E-W PLASTYKA J.POLSK MATEMATYKA RELIGIA CHEMIA
5 J.ANGIELSKI RELIGIA MATEMATYKA PLASTYKA CHEMIA J.NIEMIECKI
6 W-F PRZYRODA J.ANGIELSKI FIZYKA
7 FIZYKA J.ANGIELSKI

 

WTOREK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI HISTORIA MATEMATYKA
2 E-W E-W E -W J.POLSKI W-F W-F GEOGRAFIA HISTORIA
3 E-W J.NIEMIECKI E-W MATEMATYKA W-F W-F RELIGIA J.POLSKI
4 W-F E-W E-W HISTORIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA J.POLSKI RELIGIA
5 RELIGIA J.NIEMIECKI INFORMATYKA TECHNIKA J.POLSKI W-F
6 MATEMATYKA W-F
7 W-F INFORMATYKA
8 W-F

 

 

 

ŚRODA

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E- W E-W PRZYRODA HISTORIA J.NIEMIECKI INFORMATYKA J.POLSKI
2 E – W E – W E-W GODZ.WYCH. BIOLOGIA J.POLSKI W-F RELIGIA
3 E – W E – W E- W J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI W-F CHEMIA
4 E – W E-W E-W J.NIEMIECKI GEOGRAFIA MATEMATYKA BIOLOGIA WDŻ
5 RELIGIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA J.POLSKI CHEMIA MATEMATYKA
6 J.ANGIELSKI MATEMATYKA
7 J.POLSKI J.ANGIELSKI

                                                                                                                       CZWARTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 J.ANGIELSKI E-W E-W J.POLSKI RELIGIA RELIGIA HISTORIA MATEMATYKA
2 E-W E-W E-W J.NIEMIECKI HISTORIA INFORMATYKA J.POLSKI W-F
3 RELIGIA E.W E.W TECHNIKA MATEMATYKA J.POLSKI J.NIEMIECKI W-F
4 E-W E-W RELIGIA W-F GODZ.WYCH. J.NIEMIECKI D.ZAW. J.POLSKI
5 logopeda J.NIEMIECKI z. dyd-wyr. W-F J.POLSKI GEOGRAFIA MATEMATYKA WOS
6 k. artystyczne k. artystyczne k. artystyczne MUZYKA W-F W-F WDŻ HISTORIA
7 INFORMATYKA W-F W-F MUZYKA J.NIEMIECKI
INFORMATYKA GEOGRAFIA

PIĄTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W W-F RELIGIA RELIGIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA
2 E-W E-W E-W W-F J.POLSKI J.NIEMIECKI GODZ.WYCH. WOS
3 W-F E-W E-W RELIGIA J.NIEMIECKI J.POLSKI FIZYKA GODZ.WYCH.
4 RELIGIA E-W E-W MATEMATYKA PLASTYKA HISTORIA J.POLSKI J.NIEMIECKI
5 z. dyd-wyr. RELIGIA J.POLSKI MUZYKA MATEMATYKA PLASTYKA EDB
6 Sport Klub Sport Klub MUZYKA MATEMATYKA FIZYKA
7 GEOGRAFIA INFORMATYKA