Plan tygodniowy klas I – VIII

od 4 września 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK

Klasa  I Klasa  II Klasa  III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W W-F E-W J. POLSKI J.NIEMIECKI TECHNIKA BIOLOGIA MATEMATYKA
2 W-F E-W E-W J. POLSKI MATEMATYKA J. POLSKI MATEMATYKA EDB
3 E-W E-W E-W W-F HISTORIA J. POLSKI J.POLSKI CHEMIA
4 E-W E-W E-W W-F GODZ.WYCH. MATEMATYKA J.POLSKI CHEMIA
5 RELIGIA PRZYRODA INFORMATYKA MUZYKA J.NIEMIECKI WOS
6 RELIGIA CHEMIA J.NIEMIECKI
7 BIOLOGIA WDŻ WDŻ
8

 

WTOREK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 J. ANGIELSKI E-W E-W GODZ.WYCH. J.POLSKI INFORMATYKA J. NIEMIECKI FIZYKA
2 E-W E-W E-W J. NIEMIECKI W-F MATEMATYKA FIZYKA J.ANGIELSKI
3 E-W E-W E-W J. POLSKI W-F J.POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA
4 E-W J. ANGIELSKI W-F INFORMATYKA MATEMATYKA J. NIEMIECKI HISTORIA J.POLSKI
5 INFORMATYKA J. ANGIELSKI MATEMATYKA HISTORIA GEOGRAFIA MUZYKA J.POLSKI
6 PLASTYKA INFORMATYKA W-F W-F
7 W-F W-F
8

 

 

 

ŚRODA

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 W-F E-W E-W RELIGIA J. POLSKI J. NIEMIECKI CHEMIA HISTORIA
2 E-W E-W E-W HISTORIA GEOGRAFIA W-F BIOLOGIA J.POLSKI
3 E-W E-W E-W PRZYRODA J. NIEMIECKI W-F RELIGIA RELIGIA
4 Z.KREATYWNE E-W RELIGIA MATEMATYKA MATEMATYKA HISTORIA J.POLSKI BIOLOGIA
5 INFORMATYKA RELIGIA W-F BIOLOGIA J. POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA
6 W-F RELIGIA HISTORIA J. NIEMIECKI
7 GEOGRAFIA
8.

                                                                                                                       CZWARTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W W-F J. POLSKI J.NIEMIECKI WDŻ MATEMATYKA WOS
2 E-W E-W E-W MATEMATYKA W-F HISTORIA RELIGIA RELIGIA
3 E-W J. ANGIELSKI E.W MUZYKA W-F J.POLSKI J. POLSKI HISTORIA
4 J. ANGIELSKI W-F E-W J. NIEMIECKI TECHNIKA PLASTYKA INFORMATYKA J. POLSKI
5 J. ANGIELSKI TECHNIKA J.POLSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA GODZ.WYCH.
6 RELIGIA J. ANGIELSKI GEOGRAFIA
7 PLASTYKA J. ANGIELSKI
8.

PIĄTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 W-F E-W E-W RELIGIA IMATEMATYKA MATEMATYKA J.POLSKI J. NIEMIECKI
2 E-W E-W E-W MATEMATYKA J. POLSKI W-F J.NIEMIECKI MATEMATYKA
3 E-W E-W RELIGIA J. NIEMIECKI J.POLSKI W-F MATEMATYKA FIZYKA
4 E-W RELIGIA W-F J. POLSKI PLASTYKA J. NIEMIECKI FIZYKA INFORMATYKA
5 RELIGIA W-F MUZYKA GODZ.WYCH. GODZ.WYCH J. POLSKI
6 RELIGIA W-F W-F
7 W-F W-F