Plan tygodniowy klas I – VIII

od 13 LUTEGO 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK

Klasa  I Klasa  II Klasa  III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W W-F E-W PRZYRODA J.NIEMIECKI J.POLSKI MATEMATYKA INFORMATYKA
2 E-W E-W E-W MATEMATYKA J.POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA J.POLSKI
3 E-W E-W E-W J.POLSKI HISTORIA W-F W-F MATEMATYKA
4 E-W E-W J.MIEMIECKI GODZ.WYCH. MATEMATYKA W-F W-F CHEMIA
5 RELIGIA E-W W-F GODZ.WYCH. PLASTYKA J.POLSKI BIOLOGIA
6 W-F RELIGIA CHEMIA FIZYKA
7 FIZYKA RELIGIA
8

 

WTOREK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W J.POLSKI TECHNIKA GEOGRAFIA MATEMATYKA MATEMATYKA
2 E-W E-W E-W J.POLSKI MATEMATYKA J.NIEMIECKI GEOGRAFIA HISTORIA
3 E-W E-W E-W MATEMATYKA J.POLSKI HISTORIA INFORMATYKA J.POLSKI
4 E-W RELIGIA E-W TECHNIKA J.POLSKI MATEMATYKA GODZ.WYCH. J.POLSKI
5 RELIGIA J.NIEMIECKI W-F MUZYKA J.POLSKI MATEMATYKA
6 W-F GODZ.WYCH. J.NIEMIECKI WOS
7 HISTORIA INFORMATYKA
8

 

 

 

ŚRODA

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W WDŻ MATEMATYKA BIOLOGIA J.NIEMIECKI J.POLSKI
2 E-W E-W J.NIEMIECKI J.POLSKI BIOLOGIA RELIGIA RELIGIA MATEMATYKA
3 W-F E-W E-W MUZYKA WDŻ J.POLSKI CHEMIA J.NIEMIECKI
4 E-W J.ANGIELSKI E-W MATEMATYKA J.NIEMIECKI MATEMATYKA BIOLOGIA W-F
5 J.ANGIELSKI RELIGIA E-W PRZYRODA INFORMATYKA MATEMATYKA W-F
6 RELIGIA J.ANGIELSKI CHEMIA
7 J.ANGIELSKI
8.

                                                                                                                       CZWARTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W E-W E-W W-F J.NIEMIECKI MATEMATYKA J.POLSKI HISTORIA
2 E-W E-W E-W W-F MATEMATKA J.POLSKI J.NIEMIECKI GODZ.WYCH.
3 W-F E.W E.W J.NIEMIECKI GEOGRAFIA J.POLSKI HISTORIA MATEMATYKA
4 RELIGIA W-F E-W J.POLSKI MUZYKA J.NIEMIECKI GEOGRAFIA EDB
5 INFORMATYKA RELIGIA J.POLSKI W-F W-F WOS
6 RELIGIA W-F W-F J.NIEMIECKI
7 RELIGIA RELIGIA GEOGRAFIA
8.

PIĄTEK

lp Klasa  I Klasa  II Klasa III Klasa  IV  Klasa  V Klasa  VI Klasa VII Klasa VIII
1 E-W J. ANGIELSKI E-W J.NIEMIECKI INFORMATYKA TECHNIKA J.POLSKI W-F
2 J.ANGIELSKI E-W E-W INFORMATYKA HISTORIA J.NIEMIECKI J.POLSKI W-F
3 W-F E-W E-W MATEMATYKA J.POLSKI HISTORIA FIZYKA J.POLSKI
4 E-W E-W HISTORIA PLASTYKA INFORMATYKA MATEMATYKA RELIGIA
5 RELIGIA PLASTYKA W-F J.POLSKI MUZYKA J.NIEMIECKI
6 W-F J.ANGIELSKI FIZYKA
7 PLASTYKA J.ANGIELSKI