Harmonogram zebrań

w roku szkolnym 2022/2023

8 września 2022

3 listopad 2022

15 grudnia 2022

26 stycznia 2023

13 kwietnia 2023

18 maja 2023