Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

66-627 Dychów 39
NIP: 9261656796
tel./fax: (68) 383-11-22

mail: sekretariat@dychow.edu.pl

Zawiadomienie o Inspektorze Ochrony Danych (IOD)

  • Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Ozga
  • Adres poczty elektronicznej IOD: przedszkole@dychow.edu.pl
  • Numer telefonu IOD: 68 383 11 25
  • Adres i nazwa administratora danych: Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie,
  • Dychów 39, 66-627 Dychów