Od 2002 roku, 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. W tym roku wypadł on w niedzielę, więc w naszej szkole obchodziliśmy go 11 października. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej szkoły pracownika Nadleśnictwa Brzózka. Odwiedził nas Pan Cezary Żmijewski, z którym uczniowie klas I-III wraz z Paniami: Basią, Honoratą i Moniką wybrali się do pobliskiego lasu. Już na samym początku swymi odgłosami przywitał nas dzięcioł, następnie Pan Cezary pokazał nam jak różnorodna jest roślinność w naszym małym lasku. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, mieliśmy okazję przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Wracając z lasu, włączyliśmy się w akcję “Zabierz pięć z lasu”. Akcja ta polega na wybraniu się do lasu i zebraniu tam minimum 5 śmieci. W szkole podziękowaliśmy Panu Żmijewskiemu za ciekawą lekcję w terenie i wyraziliśmy ogromną chęć dalszej współpracy z Nadleśnictwem Brzózka.